Filozofija

Dela nogometne šole ND Renče in cilji

Smernice

🔴 Strokovno vodenje otrok na podlagi sodobnih smernic nogometna – osvajanje znanj po razvojnih fazah

🔴 Na zabaven in igriv način navajanje otroke na zdravo, športno življenje - v jedru je zabava

🔴 Vrednote kluba: disciplina, prijateljstvo, graditev medsebojnih odnosov, sodelovanje

🔴 Metodologija dela v mlajših kategorijah se ne podreja rezultatu na tekmah/turnirjih

POSEBNI (NOGOMETNI) CILJI

🔴 Vključevanje v proces treninga

🔴 Dvig pripravljenosti za delo oz. delovnih navad

🔴 Utrjevanje in povečanje zanimanja za nogomet

🔴 Razvoj in oblikovanje psihofizičnih lastnosti in specifičnih nogometnih sposobnosti

Cilji

🔴 Razvoj in napredovanje posameznega igralca

🔴 Vzbuditev strasti otrok do nogometa

🔴 Talentiranim in ambicioznim posameznikom predati dovolj znanja, da se jim v puberteti omogoči enostaven prehod v višji rang tekmovanja

Splošni cilji

🔴 Navajanje na zdravo, športno življenje

🔴 Vzpostavljanje najboljših pogojev za nemoten telesni razvoj

🔴 Navajanje na medsebojne odnose in na delo v skupini